Referencer

Mine primære referencer er listet her og som pdf

Se min Prezi

Fredericia Cykelby - projektleder

Projektet skal med et budget 28 millioner kr. etablere et markant cykelbyprojekt bestående af 6 hovedelementer:

·         Etablering af cykelstier.

·         Cykelparkering og cykelservice.

·         Virksomheder – idékatalog og cykelkampagner.

·         Skoler – trafikpolitik og cykelkampagner.

·         Seniorer.

·         Små børn.

Aktuel status fremgår af www.FredericiaCykelby.dk

Fredericia Kommune 2010 – 2013.

Sikre skoleveje i Fredericia

På baggrund af den nye skolereform skal der etableres 4 store skolecentre i kommunen. Derved får mange af eleverne nye og mere problematiske skoleveje. Hvis problemerne ikke løses, kan det påføre kommunen store udgifter til elevtransport. Der er udarbejdet 41 skitseforslag for samtlige primære skolevejsprojekter med henblik på at kunne forgribe problemerne.

Fredericia Kommune 2013.

Mobil ruteinformation for cyklister

Der gennemføres kampagneaktiviteter i tilknytning til en nyudviklet app, hvor cyklister motiveres til at cykle mere.

Troels Andersen Trafikplanlægning for Aarhus Kommune 2012 - 13.

Bike the Track – Track the Bike

EU støtter projektet, der sigter mod at få flere til at cykle. Grundprincippet bygger på 3 teknologier, der er udviklet af Fredericia Cykelby: trådløs registrering af chip på cyklerne, registrering med app ved hjælp af GPS og registrering ved indtastning i central database. Der gennemføres 14 store events i 7 lande med sigte på at aktivere skolebørn og forældre på deres fritidsture.

Fredericia Kommune 2012 - 15.

Sund og cykelvenlig skolevej

Der er udarbejdet en manual til kommuner og rådgivere, som angiver en lang række anbefalede tiltag og projekter, der kan sikre børn i trafikken og få flere til at tage cyklen. Der er endvidere beskrevet de lovmæssige rammer og angivet prisniveauer med henblik på at skabe mest værdi for investeringerne. Rapport er også udgivet på engelsk.

Troels Andersen Trafikplanlægning for Kræftens Bekæmpelse 2012.

Trafikkonsulent for ELTIS

ELTIS er en europæisk portal for bæredygtig trafik. 162 cases er gennemgået med henblik på at præsentere dem for et dansk publikum.

Troels Andersen Trafikplanlægning for Kræftens Bekæmpelse 2012.

Danmarks mest cykelvenlige skole

I Frederikshavn by nedlægges tre skoler og i stedet opføres én ny skole til 1.200 elever, som nødvendiggør en ny trafikplan. Der er et stort potentiale for at få mange af børnene til at selv at cykle eller gå til skole. For at sikre skolevejene til den nye midtbyskole er der behov for 13 skolevejsprojekter bestående af cykelstier, cykelbaner, hævede kryds, overkørsler, midterheller, rundkørsel mv. Som supplement til anlægsprojekterne gennemføres en række aktiviteter og kampagnetiltag. Projektet opnåede 4 ½ million kr. i støtte fra statens cykelpulje.

Troels Andersen Trafikplanlægning for Frederikshavn Kommune, 2012.

Cykelekspert - foredrag

Afholdte indlæg som cykelekspert:

·         Øresund som cykelregion, slutkonference, Malmö.

·         Mobility management konference, Oslo.

·         Mobile 2020 seminar, Odense.

Troels Andersen Trafikplanlægning, 2012.

Cykelprojekt i Johannesburg, Sydafrika – cykelekspert

I samarbejde med City of Johannesburg er der gennemført et prefeasibility studie omkring potentielle cykelprojekter, der vil kunne implementeres succesfuldt i Johannesburg. Der blev gennemført feltstudier, møder med nøgleinteressenter og gennemført 2 større workshops om cykeltrafik i Johannesburg. Projektet er støttet af Verdensbanken.

Troels Andersen Trafikplanlægning for COWI A/S, 2012 – 13.

Gasbusser i Fredericia

Fredericia opnåede 5 millioner kr. i støtte fra Trafikstyrelsen til implementering af Danmarks første gasbusser og gaslastbiler. Igennem en ny udbudsrunde af den kollektive trafik er der opnået en kontrakt med gasbusser, hvor der etableres en offentlig gastankstation, der som nummer 2 i Danmark kan åbne et marked for flere gasdrevne køretøjer.

Fredericia Kommune 2013.

Cykelprojekt i Guangzhou, Kina – cykelekspert

For ITDP udarbejdes der et skitseforslag til cykelinfrastruktur og cykelparkering i Guangzhou. Hensigten er, at pilotprojektet implementeres og efterfølgende opskaleres til hele byen med over 15 mio. indbyggere. Projektet bliver også videreført i andre kinesiske byer og indeholder desuden bycykler og markedsføring.

Troels Andersen Trafikplanlægning for ITDP China, 2010 – 11.

Idékatalog for cykeltrafik

Formand for arbejdsgruppen, som med støtte fra cykelpuljen udarbejdede et nyt idékatalog for cykeltrafik på dansk og engelsk som best practice guide for fremme af sikker cykeltrafik. Rapporten omfattede desuden studier i New York.

Fredericia Kommune/Cycling Embassy of Denmark, 2011.

Helsingørcyklen

Projektledelse i forbindelse med udvikling og implementering af et ambitiøst cykelprojekt. 100 cyklister får stillet en foldecykel og en mobiltelefon til rådighed i et ½ år og hensigten er at demonstrere, hvordan foldecyklen i kombination med bil og kollektiv trafik kan skabe mere cykeltrafik blandt deltagerne. Alle cykelture trackes med brug af GPS teknologi og danner baggrund for en omfattende evaluering.

Troels Andersen Trafikplanlægning for Helsingør Kommune, 2011 – 12.

Ny kollektiv trafikplan for Fredericia

Gennemførelse af planproces og implementering af ny kollektiv trafikplan med en radikal omlægning af bybusnettet.

Fredericia Kommune 2010 – 11.

Indførelse af betalt parkering i Fredericia

Opstilling af koncept og implementering af betalt parkering og beboerordninger. Projektet omfattede udbud og implementering af www.FredericiaParkering.dk

Fredericia Kommune, 2011 – 12.

Norsk fodgængerstrategi

Der blev udarbejdet et koncept for en norsk strategi for fodgængere, med udgangspunkt i danske erfaringer med fremme af fodgænger- og cykeltrafik.

Troels Andersen Trafikplanlægning for Statens Veivesen, Norge, 2011.

Cykelalarmer

Projektet sigtede på at uddele 1.000 cykelalarmer fordelt på 3 modeller til cyklister i Aarhus. Projektet evalueres på baggrund af spørgeskemaer blandt deltagerne.

Troels Andersen Trafikplanlægning for Aarhus Kommune, 2011.

CykelSuperStier i hovedstadsområdet – cykelekspert

18 kommuner i hovedstadsområdet samarbejder om et ambitiøst projekt for højklassede cykelruter, der skal stimulere til mere langturspendling på cykel. Albertslundruten detailprojekteres med henblik på at blive implementeret som den første cykelsupersti.

Branding og markedsføring af konceptet er en del af det samlede projekt.

Fredericia Kommune for COWI A/S, 2010.

Cykelhandlingsplan for Silkeborg Kommune – Cykelekspert

Der udarbejdes et forslag til cykelhandlingsplan for Silkeborg Kommune, der omfatter en bred vifte af initiativer.

Troels Andersen Trafikplanlægning for Silkeborg Kommune, 2010.

Fredericia Station – projektleder

I samarbejde med DSB udarbejdes der en plan for ombygning og forbedring af stationsområdet med henblik på bedre omstigningsforhold imellem kollektiv trafik, biler og cykler.

Fredericia Kommune 2010 - 2011.

Cykelruter i Oslo - dansk cykelekspert

Cykelprojektet ved Aker Brygge skal skabe nye sikre og attraktive forbindelser for cyklisterne. Deltagelse som dansk cykelekspert i workshop med interessenterne.

Troels Andersen Trafikplanlægning for COWI Norge, 2010.

Cykelstivejvisning i Århus - projektleder

Færdiggørelse af stivejvisning for 2 stiruter i Århus Kommune.

Troels Andersen Trafikplanlægning for Århus Kommune, 2010.

Bycykler i Odense - ekspert

Beskrivelse af konceptet for bycykler i Odense med henblik på implementering af et færdigt bycykelsystem i 2010.

Troels Andersen Trafikplanlægning for AFA JCDecaux, 2010.

PRESTO - dansk cykelekspert

Deltagelse som cykelekspert i EU projektet PRESTO med byerne Bremen, Grenoble, Tczew, Venedig og Zagreb.

Troels Andersen Trafikplanlægning for ECF, 2010 -

Bycykelkonkurrencen 2009 - rådgiver

Jeg var rådgiver for dommerkomiteen i CPH Bike-Share Competition

COWI A/S for Københavns Kommune, 2009.

Foredrag 2009 - oplægsholder

I 2009 holdt jeg bl.a. oplæg i forbindelse med:

·         Den nationale cykelkonference.

·         Vejforum.

·         Budapest, Dreams on Wheels.

·         Workshop for EU projektet Nordiske Cykelbyer.

·         Velo City, Bruxelles.

·         Workshop for Randers Kommune.

·         Moskva, Dreams on Wheels.

·         Workshop om cykelmotorveje i Aalborg Kommune.

·         Edinburgh, Dreams on Wheels.

·         COWI kundearrangementer i Ringsted, Kolding, Vejle og Lyngby.

COWI A/S / privat 2009.

Århus Cykelby, information - projektleder

Projektet omfatter branding, strategi, hjemmesiden www.århuscykelby.dk og cykelregnskab for Århus. Kommunens investering med 70 millioner kr. i cykeltrafik understøttes af et ambitiøst projekt omkring imageforbedringer, information og 10 konkrete cykelkampagner. Projektet omfatter en lang række nye sociale medier og en udbygning af fysiske installationer i samspil med cykelfremmende aktiviteter. Projektet blev vundet i udbud mod 21 andre bydere.

COWI A/S for Århus Kommune, 2009 - 2010.

Evaluering af cykelstiprojekter i København - projektleder

Projektet indeholder en besigtigelse og en evaluering af de senere års cykelstiprojekter med henblik på en intern workshop og et notat med et scoreskema for fremtidige cykelfremmende projekter.

COWI A/S for Københavns Kommune, 2009 - 2010.

Århus Cykelby, cykelprojekter - projektleder

·         Gennemførelse af en samlet registrering, analyse og plan for cykelparkering i Århus.

·         Færdigbearbejdning af en plan for cykelstivejvisning i Århus.

·         Evaluering af et advarselssystem for cyklister ved højresvingende lastbiler.

·         Evaluering af et alternativ for stibomme.

COWI A/S for Århus Kommune, 2009 - 2010.

Cykelpuljeansøgninger - projektleder

Udarbejdelse af færdige ansøgninger til den nationale cykelpulje. Projektforslagene skulle være kreative, ambitiøse og realistiske, samtidig med at de skulle harmonere med kommunernes planlægning og politiske ambitioner. Alle ansøgninger opnåede støtte og omfatter projektstøtte på samlet 17,8 mio. kr.

COWI A/S for Kolding, Esbjerg, Ballerup og Århus Kommuner samt delvist Svendborg og Silkeborg Kommuner samt for COWI, 2009.

Ballerup Cykelby - projektleder

Udarbejdelse af en registrering og plan for stinettet og stivejvisningen i Ballerup. Opgaven omfattede desuden udvikling af et koncept for en cykelkampagne, et koncept for stationscykler og cykelcoaching for medarbejderne.

COWI A/S for Ballerup Kommune, 2009 - 2010.

Bycykler i Odense - projektleder

I forbindelse med kommunens forhandlinger om et koncept for bycykler blev der opstillet en analyse og anbefalinger for en konkret løsning i Odense, der relaterer sig til Trafik- og Mobilitetsplanen.

COWI A/S for Odense Kommune, 2009.

Cykelstrategi for Mexico City - cykelekspert

Projektet vedrører design af en cykelmasterplan for Mexico City. Planen indeholder mål om etablering af 350 km cykelstinet og et stort antal kampagne- og imagefremmende aktiviteter. Troels Andersen var tilknyttet cykelekspert inden for opstilling af et netværk, designstandarder og råd­givning inden for implementering i et rådgivningsteam etableret af Gehl Architects. Opgaven blev gennemført i nært samarbejde med byens planlæggere og Mexico Universitet.

COWI A/S for Gehl Architects A/S, 2008 - 2009.

CO2 neutral bydel i København - projektleder

Københavns Kommune, Center for Miljø har lavet en samlet planlægning for en ny bydel på Vestamager, hvor målet er at den bliver CO2-neutral og dermed bidrager til kommunens vision om Miljømetropolen og verdens bedste cykelby. Troels Andersen var ansvarlig for trafikfaglige spørgsmål. Opgaven omfattede beskrivelser af fremtidig trafik, visioner og målsætninger samt forslag til udbygningsstrategi. Projektet omfattede ligeledes infrastruktur, cykeltrafik, markedsføring af alternative transportformer, parkeringspolitik, tilgængelighed til kollektiv trafik, fremme af alternative energikilder mv.

COWI A/S for Københavns Kommune, Center for Miljø, 2008 - 2009.

Udbud af bycykler i København og Frederiksberg - cykelekspert

København og Frederiksberg Kommuner ønsker et nyt bycykelsystem, hvor kvaliteten af cyklerne og det samlede system forbedres markant. Serviceniveauet skal løftes og systemet skal integreres med den kollektive trafik. Troels Andersen er ekspert i forhold til opsamling af udenlandske erfaringer og opstilling af udbudskrav.

COWI A/S for Københavns og Frederiksberg Kommuner, 2008 - 2009.

Trafik- og Mobilitetsplan for Odense - hovedkonsulent

Odense Kommune har opstillet ambitiøse mål og visioner for en ny plan, der tager udgangspunkt i at opfylde borgernes behov for at komme fra et sted til et andet, i stedet for at se statisk på transport­midlerne. Planen indeholder en ny letbane og en målsætning om 40 % vækst i cykeltrafikken. Troels Andersen har bidraget med at kombinere de høje ambitioner med teknisk dokumentation. Projektet har skabt stor offentlig interesse og en bred politisk opbakning om at investere omkring 1 milliard kr. i de kommende 12 år.

COWI A/S og TTS A/S for Odense Kommune, 2008 - 2009.

Kollektiv trafikplan for Fyn - sparring

Sparring på planlægningen.Efter oprettelsen af FynBus er der behov for en ny kollektiv trafikplan for Fyn i koordination med regionen og kommunerne. Troels Andersen assisterede i forhold til planlægningsprincipperne og tværsektorielle hensyn.

COWI A/S for FynBus, 2009.

Borgerundersøgelse for Fyn - projektleder

Udarbejdelse af en undersøgelse af borgernes præferencer overfor den kollektive bustrafik på Fyn og mulige fremtidige serviceforbedringer. Der blev indsamlet grunddata ved hjælp af Google Adwords og grunddata blev korrigeret for køn, alder og indtægter.

COWI A/S for FynBus, 2009.

Koncept for Nordiske Cykelbyer

Opstart og udvikling af konsortium for Interregprojektet Nordiske Cykelbyer i samarbejde med Cogita. Projektet omfatter 11 byer og har siden fået accept fra EU.

TTS A/S, 2008.

IBikeCPH.dk - bygherrerådgiver

Med hjemmesiden ønsker København at skabe interaktion cyklisterne imellem for derved at stimulere byens cykelkultur.

TTS A/S for Københavns Kommune, 2008.

Kenya, B2B arrangement vedrørende partnerskaber - projektleder

Troels Andersen deltog i et business to business arrangement i Nairobi arrangeret af den danske ambassade med henblik på at skabe samarbejde med lokale virksomheder og myndigheder. Fokus var på kombinationen af større trafiksikkerhed, tryghed og energibesparelser.

TTS A/S, 2007.

Odense, Danmarks Nationale Cykelby - projektleder

Odense Kommune gennemførte et ambitiøst statsstøttet cykelprojekt for at skabe en national cykelby til inspiration for andre. Troels Andersen var projektlederen og projektet indeholdt talrige delprojekter med udvikling og implementering af nye typer infrastruktur såsom grønne bølger for cyklister, cykelparkeringscentre, vedligeholdelsesprojekter samt kampagne- og imageaktiviteter. Projektets resultater viste en stigning i cykeltrafikken på 20 % samtidig med et fald i cykelulykker på 20 %.

Odense Kommune, 1998 – 2002.

Target 2, EU projekt - projektleder

Projektet var et udviklingsprojekt i samarbejde med England, Belgien, Holland, Tyskland, Sverige og Danmark. Troels Andersen var ansvarlig projektleder for Odense Kommunes aktiviteter. Projektet indeholdt fremme af bæredygtig transport med forskellige projekter som en ny kollektiv trafikplan, stivejvisning, samkørselsprojekt for Odense Universitetshospital, sikre skoleveje, samt kampagner for gang og cykling.

Odense Kommune, 2002 – 2005.

Mobilis Civitas, EU projekt - projektleder

Projektets formål var at forbedre og markedsføre kollektiv trafik, cykling og gang og var et samarbejde imellem Frankrig, Italien, Ungarn, Slovenien og Danmark. Troels Andersen var ansvarlig for:

•           Grønne bølger for cyklister og nedtællingssignaler.

•           Interaktiv informationsstander for cyklister.

•           Elektroniske cykelscannere.

•           Cykelkonkurrencer.

•           30 km/t hastighedszoner.

•           Busprioritering og realtidsinformation i busserne.

•           SMS- og WAP-service, inkl. et SMS-billetsystem .

•           Kampagne for bilfri familier.

•           Interaktiv cykelsimulator for børn.

•           Personlig og direkte markedsføring af transportmuligheder.

•           Kommunikation og markedsføringskampagner.

•           Markedsføring af cykeltrailere og cykelpumper.

•           Trafikmodel for cykeltrafik.

Odense Kommune 2004 – 2007.

MoCuBa, EU projekt - projektleder

Projektet var et tværsektorielt projekt, der skulle ændre fordelingen af transportmidlerne. Troels Andersen var projektlederen og ansvarlig for at etablere en sundheds- og transportplan omfattende en motionsrute, fremme af cykelturisme og en kampagne rettet mod cykling og etnisk integration.

Odense Kommune 2006 – 2007.

Andre ansvarsområder ved Odense Kommune:

•           Ansvarlig for talrige besøg og foredrag om cykeltrafik i Odense Kommune, omfattende trafikplanlæggere, forskere og politikere fra ind- og udland.

•           Ansvarlig for udvikling af design og funktion i forhold til byudstyr og service for cyklister.

•           Implementerede større teknologiske projekter som VISUM trafikmodel, signalovervågningssystem og et samlet p-vejledningssystem.

•           Ansvarlig for udvikling af byens stinet, herunder pendlerruter, rekreative ruter, sikre skoleveje mv.

 

 

Nyt

Stivejvisning på SuperCykelstier »

Rådgiver for Aarhus Kommune

 

Aarhus cykelhotel »

Bygherrerådgiver

 

Stavanger »

Oplæg på cykelkonference 2015

 

Velo City 2015 »

Reviewer for programkommiteen

 

Silkeborg »

Ansøgning til Supercykelstipuljen 2014

Frederikstad »

Oplæg på cykelkonference

Hørsholm »

Inspirationsindlæg

God - bedre - bedst »

Oplæg for Københavns Kommune

Middelfart »

Ansøgning til Cykelpuljen 2013

Øresund som cykelregion »

Oplæg på konferencen i Malmø

Mobility Management »

Oplæg på konference i Oslo

ELTIS »

Konsulent for ELTIS 

4½ million »

Frederikshavn fik tilskud til Danmarks mest cykelvenlige skole. 

Cykelstier i København »

Prækvalificeret til 2 projekter.

Mobile 2020 »

Oplæg på cykelseminar.

Mobil ruteinformation for cyklister »

Opgave for Aarhus Cykelby.

Frederikshavn »

Ansøgning til Cykelpuljen 2012.

Kerteminde renæssancehavn »

Prækvalificeret i totalentreprise

Idékatalog for cykeltrafik 2012 »

Ny udgave er udgivet. 

Cykelkonsulent i Kina »

Nyt besøg i november 2011

Get Moving »

Sikre skoleveje for Kræftens Bekæmpelse 

DR TV »

Program om cykeltrafik i Danmark og New York

Cykelforedrag »

Oplæg på konferencer i Reykjavik og Prag

Cykelkonferencen 2011 »

Oplæg på årets konference i Fredericia

1000 cykelalarmer »

Ny opgave for Aarhus Cykelby

Studietur til New York »

Læs rejserapporten

Velo City 2011 »

Oplæg om Kina 

Norge »

Norsk fodgængerstrategi 

Cykelprojekt i Kina »

Cykelprojektet i Guangzhou fortsætter i 2011

Passagerpuljen »

Ansøgning for FynBus godkendt

Rom »

Præsentation på Dreams on Wheels

Cykelbyprojekt i Kina »

Konsulent på cykelbyprojekt i Guangzhou 

Verdens bedste »

Ledige pladser på cykelkurset

National cykelkonference 2010 »

Oplæg om Fredericia Cykelby

Cykelhandlingsplan »

Udarbejdet for Silkeborg

Cykelkampagner »

Cykelprojekt  i Helsingør

Velo City Global »

Uddeling af Leadership Award for Cycling Promotion 

Norges cykelkonference »

Kritiker af norske cykelbyer

Slovenien »

Cykelforedrag i samarbejde med ambassaden 

Svage trafikanter »

Præsentation på seminariet 

Skotland »

Cykelforedrag i Skotland i marts og maj 2010.

Censor »

Nu beskikket censor ved ingeniøruddannelserne.

Oslo »

Dansk ekspert i cykelprojektet ved Aker Brygge.

Bycykler »

Koncept for bycykler i Odense.

PRESTO »

Udpeget som cykelekspert i EU projektet PRESTO

Velo City Global 2010 »

Deltager i programkommiteen

Bycykelkonkurrencen 2009 »

Rådgiver for dommerkomiteen i CPH Bike-Share Competition

Cykelkonferencen 2009 »

"Kan vi kommunikere med cyklisterne via mobilen?"

Vejforum 2009 »

Workshop om fremtidens cykeltrafik

Budapest »

Dreams on Wheels 2009

Cykelpuljen »

Visionariets bud på effekten af Cykelpuljen

Velo City 2009 »

Indlæg om cykelparkering

Moskva»

Dreams on Wheels 2009

Edinburgh »

Dreams on Wheels 2009

Mexico City»

Cykelprojektet i Mexico City

Cykeltrafik »

Oplæg i Ljubljana og Kristiansand

Johannesburg »

Cykelprojekt for Verdensbanken 

Helsingørcyklen »

Projektledelse for Helsingør Kommune 

FynBus »

Ansøgninger til Passagerpuljen